mb_strtolower

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7)

mb_strtolowerDizgeyi küçük harfli yapar

Açıklama

mb_strtolower ( string $dizge [, string $kodlama = mb_internal_encoding() ] ) : string

dizge içindeki 'abecesel' karakterlerin tamamını küçük harfe çevirir.

Değiştirgeler

dizge

Küçük harfli yapılacak dizge.

encoding

kodlama değiştirgesinde karakter kodlaması belirtilir. Belirtilmediği takdirde dahili karakter kodlaması kullanılır.

Dönen Değerler

İçindeki 'abecesel' karakterlerin tamamı küçük harfe çevrilmiş olarak dizge.

Evrenkod

Evrenkodun özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için » http://www.unicode.org/unicode/reports/tr21/ adresine bakınız.

strtolower() işlevinin tersine, 'abecesel' durum Evrenkodlu karakter özelliklerinden saptanır. Bu bakımdan bu işlevin davranışı yerel ayarlarından etkilenmez ve 'abecesel' özelliğe sahip her karakter (ü gibi) dönüştürülür.

Örnekler

Örnek 1 - mb_strtolower() örneği

<?php
$str 
"PINAR'IN ÇOK SEVDİĞİ küçük BİR KUZUSU VAR.";
$str mb_strtolower($str);
echo 
$str// pinar'in çok sevdiği küçük bir kuzusu var.  basar
           // PHP 5.3.0alpha3-dev (cli) (built: Nov 13 2008 18:20:00)
?>

Ayrıca Bakınız