uksort

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

uksortBir diziyi kullanıcı tanımlı bir işlev kullanarak anahtarlarına göre sıralar

Açıklama

uksort ( array &$dizi , callback $karş_işlevi ) : bool

Bu işlev kullanıcı tarafından sağlanmış bir karşılaştırma işlevini kullanarak diziyi anahtarlarına göre sıralar. Sıralamak istediğiniz diziyi mevcut kuralların dışında bir kurala göre sıralamak isterseniz bu işlev çok işe yarar.

Değiştirgeler

dizi

Sıralanacak dizi.

karş_işlevi

Karşılaştırma için geriçağırım işlevi.

karş_işlevi dizi anahtarlarının aktarılacağı iki değiştirge kabul etmelidir. Birinci değiştirgenin ikinciden büyük, küçük veya ona eşit olduğu durumlarda sırayla sıfırdan büyük, sıfırdan küçük bir değer veya sıfır döndürmelidir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - uksort() örneği

<?php
function cmp($a$b)
{
    
$a preg_replace('@^(a|an|the) @'''$a);
    
$b preg_replace('@^(a|an|the) @'''$b);
    return 
strcasecmp($a$b);
}

$a = array("John" => 1"the Earth" => 2"an apple" => 3"a banana" => 4);

uksort($a"cmp");

foreach (
$a as $key => $value) {
    echo 
"$key$value\n";
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

an apple: 3
a banana: 4
the Earth: 2
John: 1

Ayrıca Bakınız