var_dump

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

var_dumpBir değişkenle ilgili bilgiyi dökümler

Açıklama

var_dump ( mixed $ifade [, mixed $ifade [, $... ]] ) : void

Bu işlev bir değişkenin türü ve değeri dahil değişkenle ilgili bilgileri gösterir. Diziler ve nesneler ardışık olarak bileşenlerine ayrılarak tüm yapısı değerleriyle birlikte gösterilir.

PHP 5'te nesnelerin tüm public, private ve protected özellikleri çıktıda gösterilir.

İpucu

Sonuçlarını doğrudan tarayıcıya çıktılayan her şey gibi, çıktı denetleme işlevleri bu işlevin de çıktısını yakalamak ve (örneğin) string türünde saklamak için kullanılabilir.

Değiştirgeler

ifade

Bilgileri dökümlenecek değişken.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - var_dump() örneği

<?php
$a 
= array(12, array("a""b""c"));
var_dump($a);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

array(3) {
 [0]=>
 int(1)
 [1]=>
 int(2)
 [2]=>
 array(3) {
  [0]=>
  string(1) "a"
  [1]=>
  string(1) "b"
  [2]=>
  string(1) "c"
 }
}
<?php

$b 
3.1;
$c true;
var_dump($b$c);

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

float(3.1)
bool(true)

Ayrıca Bakınız

 • var_export() - Bir değişkenin çözümlenebilir dizge gösterimini döndürür veya çıktılar
 • print_r() - Bir değişkenin insanlarca okunabilecek gösterimini basar