print_r

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

print_rBir değişkenin insanlarca okunabilecek gösterimini basar

Açıklama

print_r ( mixed $ifade [, bool $döndür = false ] ) : mixed

print_r() işlevi, bir değişkenin insanlarca okunabilecek gösterimini basar.

print_r(), var_dump() ve var_export() işlevleri PHP5 ve sonrasında nesnelerin protected ve private özelliklerini de gösterirler. Statik sınıf üyeleri gösterilmez.

print_r() işlevinin dizi göstericisini dizinin sonuna konuşlandıracağını unutmayın; dizinin başına konuşlandırmak için reset() işlevini kullanın.

Değiştirgeler

ifade

Gösterimi basılacak ifade.

döndür

Bu değiştirgeye TRUE atarsanız, print_r() çıktısını basmak yerine bir bilgi döndürür. Çıktısını basması öntanımlı davranıştır.

Dönen Değerler

Eğer belirtilen değer string, integer veya float türündeyse değerin kendi basılır; array türündeyse anahtarların ve elemanların gösterileceği biçemde basılır. Diziler için kulanılan yöntemin benzeri nesneler (object) için de kullanılır.

döndür TRUE olduğu takdirde bu işlev bir dizge döndürür, aksi takdirde dönen değer TRUE olur.

Notlar

Bilginize:

Bu işlev bu değiştirge ile bir dahili çıktı tamponu kullanır, dolayısıyla ob_start() geriçağırım işlevinin içinde kullanılamaz.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
4.3.0 döndür değiştirgesi eklendi. Daha eski sürümlerde print_r() işlevinin bastığı çıktıyı döndürmek için Çıktı Denetim İşlevlerini kullanın.
4.0.4 PHP 4.0.4 öncesinde, print_r() işlevi, değer olarak bir dizi veya nesne belirtildiği taktirde bunlar doğrudan veya dolaylı kendilerine gönderimli iseler işlev sürekli çıktılama yapardı. Buna bir örnek olarak print_r($GLOBALS) verilebilir, çünkü $GLOBALS dizisinin kendisi, kendine gönderimli bir küresel değişkendir.

Örnekler

Örnek 1 - print_r() örneği

<pre>
<?php
$a 
= array ('a' => 'apple''b' => 'banana''c' => array ('x''y''z'));
print_r ($a);
?>
</pre>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

<pre>
Array
(
  [a] => apple
  [b] => banana
  [c] => Array
    (
      [0] => x
      [1] => y
      [2] => z
    )
)
</pre>

Örnek 2 - döndür değiştirgeli örnek

<?php
$b 
= array ('m' => 'monkey''foo' => 'bar''x' => array ('x''y''z'));
$results print_r($btrue); // $results print_r çıktısını içerir
?>

Ayrıca Bakınız

 • ob_start() - Çıktı tamponlamasını başlatır
 • var_dump() - Bir değişkenle ilgili bilgiyi dökümler
 • var_export() - Bir değişkenin çözümlenebilir dizge gösterimini döndürür veya çıktılar