ZipArchive::getFromIndex

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL zip >= 1.1.0)

ZipArchive::getFromIndexİndisi belirtilen girdinin içeriğini döndürür

Açıklama

ZipArchive::getFromIndex ( int $indis [, int $seçenekler ] ) : mixed

İndisi belirtilen girdinin içeriğini döndürür.

Değiştirgeler

indis

Girdi indisi.

seçenekler

Arşivi açmakta kullanılacak seçenekler, Aşağıdaki sabitler VEYAlanarak belirtilir:

  • ZIPARCHIVE::FL_UNCHANGED

  • ZIPARCHIVE::FL_COMPRESSED

Dönen Değerler

Başarısızlık durumunda FALSE aksi takdirde girdinin içeriği döner.

Örnekler

Örnek 1 - Dosya içeriğini basmak

<?php
$zip 
= new ZipArchive;
if (
$zip->open('test.zip') === TRUE) {
    echo 
$zip->getFromIndex(2);
    
$zip->close();
} else {
    echo 
'olmadı';
}
?>