ZipArchive::locateName

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL zip >= 1.5.0)

ZipArchive::locateNameİsmi belirtilen girdinin indisini döndürür

Açıklama

ZipArchive::locateName ( string $isim [, int $seçenekler ] ) : mixed

İsmi belirtilen girdinin indisini döndürür.

Değiştirgeler

isim

Girdinin ismi.

seçenekler

İsmin nasıl aranacağı aşağıdaki sabitlerden oluşan bir bit maskesi olarak belirtilir. Hiçbiri belirtilmeyecekse 0 belirtilir.

  • ZIPARCHIVE::FL_NOCASE

  • ZIPARCHIVE::FL_NODIR

Dönen Değerler

Başarısızlık durumunda FALSE aksi takdirde girdinin indisi döner.

Örnekler

Örnek 1 - Bir arşiv oluşturup üzerinde ZipArchive::locateName() kullanmak

<?php
$file 
'testlocate.zip';

$zip = new ZipArchive;
if (
$zip->open($fileZIPARCHIVE::CREATE) !== TRUE) {
    exit(
'failed');
}

$zip->addFromString('entry1.txt''girdi #1');
$zip->addFromString('entry2.txt''girdi #2');
$zip->addFromString('dir/entry2d.txt''girdi #2');

if (!
$zip->status == ZIPARCHIVE::ER_OK) {
    echo 
"ZIP yazılamadı\n";
}
$zip->close();

if (
$zip->open($file) !== TRUE) {
    exit(
'Olmadı');
}

echo 
$zip->locateName('entry1.txt') . "\n";
echo 
$zip->locateName('eNtry2.txt') . "\n";
echo 
$zip->locateName('eNtry2.txt'ZIPARCHIVE::FL_NOCASE) . "\n";
echo 
$zip->locateName('enTRy2d.txt',
     
ZIPARCHIVE::FL_NOCASE|ZIPARCHIVE::FL_NODIR) . "\n";
$zip->close();

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

0

1
2