ZipArchive::open

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL zip >= 1.1.0)

ZipArchive::openBir ZIP dosya arşivi açar

Açıklama

ZipArchive::open ( string $dosya [, int $seçenekler ] ) : mixed

Okumak, yazmak veya değiştirmek amacıyla bir zip arşivi açar.

Değiştirgeler

dosya

Açılacak ZIP arşivinin dosya ismi.

seçenekler

Arşivin açılacağı kip; şu sabitlerden biridir:

 • ZIPARCHIVE::OVERWRITE

 • ZIPARCHIVE::CREATE

 • ZIPARCHIVE::EXCL

 • ZIPARCHIVE::CHECKCONS

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE yoksa hata kodu döner.

Hata kodları

 • ZIPARCHIVE::ER_EXISTS

 • ZIPARCHIVE::ER_INCONS

 • ZIPARCHIVE::ER_INVAL

 • ZIPARCHIVE::ER_MEMORY

 • ZIPARCHIVE::ER_NOENT

 • ZIPARCHIVE::ER_NOZIP

 • ZIPARCHIVE::ER_OPEN

 • ZIPARCHIVE::ER_READ

 • ZIPARCHIVE::ER_SEEK

Örnekler

Örnekte, bir ZIP dosya arşivi açılmakta, arşivdeki her dosyanın içeriği okunup basılmaktadır. Örnekte kullanılan test2.zip dosyası ZZIPlib kaynak paketiyle gelen deneme arşivlerinden biridir.

Örnek 1 - Bir arşivi açıp içeriğini dökmek

<?php
$zip 
= new ZipArchive;
$res $zip->open('test.zip');
if (
$res === TRUE) {
    echo 
'Tamam';
    
$zip->extractTo('test');
    
$zip->close();
} else {
    echo 
'Olmadı, kod:' $res;
}
?>

Örnek 2 - Bir arşiv oluşturmak

<?php
$zip 
= new ZipArchive;
$res $zip->open('test.zip'ZipArchive::CREATE);
if (
$res === TRUE) {
    
$zip->addFromString('test.txt''Bu dizge dosyanın içeriğidir.');
    
$zip->addFile('data.txt''entryname.txt');
    
$zip->close();
    echo 
'Tamam';
} else {
    echo 
'Olmadı';
}
?>