Giriş

PHP on ilkel veri türü destekler.

Dört sayıl tür:

dört bileşik tür:

Ve son olarak iki özel tür:

Bu kılavuzda ayrıca, okunabilirliği arttırmak için bazı sözde türlere de yer verilmiştir:

Ve sözde değişken: $....

Kılavuzun bazı yerlerinde tür ismi olarak "double" hala kalmış olabilir. Bunları "float" olarak ele alın; iki isminde varlık sebebi tamamen tarihseldir.

Normal olarak, değişken türünü programcı belirlemez; çalışma anında değişkenin bulunduğu bağlama göre buna PHP karar verir.

Bilginize: Bir ifadenin değerinin ve türünün ne olduğuna bakmak için var_dump() işlevini kullanabilirsiniz.

Hata ayıklama amacıyla bir değişkenin türünü öğrenmek için gettype() işlevini kullanın. Belli bir türü sınamak için gettype() değil is_tür işlevlerini kullanın. Bazı örnekler:

<?php
$a_bool 
TRUE;   // boolean türünde
$a_str  "foo";  // string türünde
$a_str2 'foo';  // string türünde
$an_int 12;     // integer  türünde

echo gettype($a_bool); // boolean basar
echo gettype($a_str);  // string basar

// Değişken bir tamsayı ise değeri dört arttır
if (is_int($an_int)) {
    
$an_int += 4;
}

// $a_bool bir dizge ise değeri çıktıla
// (hiçbir şey çıktılanmayacaktır)
if (is_string($a_bool)) {
    echo 
"Dizge: $a_bool";
}
?>

Bir değişkenin türünün mutlaka belli bir türe dönüşmesini isterseniz ya tür çarpıtma yapın ya da settype() işlevini kullanın.

Yerine göre bazı durumlarda bir değişkenin değeri farklı değerlendirilir. Daha ayrıntılı bilgi için Tür Dönüşümü bölümüne bakınız. Ayrıca, türlerle ilgili çeşitli karşılaştırmaların listelendiği Tür karşılaştırma tabloları da yararlı olabilir.