PDOStatement->bindValue

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PECL pdo >= 1.0.0)

PDOStatement->bindValueBir değeri bir değiştirge ile ilişkilendirir

Açıklama

PDOStatement::bindValue ( mixed $değiştirge , mixed $değer [, int $veri_türü ] ) : bool

Hazır SQL deyimindeki bir isimli veya soru imli değiştirgeyle bir değeri ilişkilendirir.

Değiştirgeler

değiştirge

Değiştirge betimleyicisi. İsimli değiştirgeler için :isim biçemindedir. Soru imli değiştirgeler için ise soru iminin konumudur. Konumlar 1'den başlar.

değer

Değiştirge ile ilişkilendirilecek değer.

veri_türü

PDO::PARAM_* sabitlerinden biri olarak veri türü. PDO::PARAM_STR öntanımlıdır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - İsimli değiştirgelerle PDOStatement::bindValue() örneği

<?php
/* PHP değişkenleriyle ilişkili bir hazır deyim çalıştıralım */
$calories 150;
$colour 'red';
$sth $dbh->prepare('SELECT name, colour, calories
    FROM fruit
    WHERE calories < :calories AND colour = :colour'
);
$sth->bindValue(':calories'$caloriesPDO::PARAM_INT);
$sth->bindValue(':colour'$colourPDO::PARAM_STR);
$sth->execute();
?>

Örnek 2 - Soru imli değiştirgelerle PDOStatement::bindValue() örneği

<?php
/* PHP değişkenleriyle ilişkili bir hazır deyim çalıştıralım */
$calories 150;
$colour 'red';
$sth $dbh->prepare('SELECT name, colour, calories
    FROM fruit
    WHERE calories < ? AND colour = ?'
);
$sth->bindValue(1$caloriesPDO::PARAM_INT);
$sth->bindValue(2$colourPDO::PARAM_STR);
$sth->execute();
?>

Ayrıca Bakınız