PDOStatement->fetchObject

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PECL pdo >= 0.2.4)

PDOStatement->fetchObjectSonraki satırı bir nesne olarak döndürür

Açıklama

PDOStatement::fetchObject ([ string $sınıfadı [, array $değiştirgeler ]] ) : mixed

Sonraki satırı bir nesne olarak döndürür. Bu yöntem PDOStatement::fetch() yönteminin PDO::FETCH_CLASS veya PDO::FETCH_OBJ tarzıyla kullanımına denktir.

Değiştirgeler

sınıfadı

Oluşturulan sınıfın ismi; stdClass öntanımlı değerdir.

değiştirgeler

Bu dizinin elemanları kurucuya değiştirge olarak aktarılır.

Dönen Değerler

Sütun isimlerinin özellik isimlerine denk düştüğü sınıfın bir örneğini döndürür. İşlem sırasında bir hata oluşursa FALSE döner.

Ayrıca Bakınız