PDOStatement->getAttribute

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PECL pdo >= 0.2.0)

PDOStatement->getAttributeBir deyim özniteliğinin değerini döndürür

Açıklama

PDOStatement::getAttribute ( int $öznitelik ) : mixed

Bir deyim özniteliğinin değerini döndürür. Henüz tek bir sürücüye özel özniteliğin dışında öznitelik yoktur:

  • PDO::ATTR_CURSOR_NAME (Firebird ve ODBC'ye özgüdür): UPDATE ... WHERE CURRENT OF için gösterici ismini içerir.

Dönen Değerler

Özniteliğin değeri.

Ayrıca Bakınız