PDOStatement->nextRowset

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PECL pdo >= 0.2.0)

PDOStatement->nextRowsetÇok satır kümeli bir sonuçtaki sonraki satır kümesini geçerli satır kümesi yapar

Açıklama

PDOStatement::nextRowset ( void ) : bool

Bazı veritabanları birden fazla satır kümesi (sonuç kümesi diye de bilinir) döndüren kayıtlı yordamları destekler. PDOStatement::nextRowset() yordamını kullaranak bir PDOStatement nesnesi ile ilişkili satır kümelerinin ikincisine ve sırayla sonraki satır kümelerine erişebilirsiniz. Her satır kümesi diğerlerinden farklı sütunlardan oluşabilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - Bir kayıtlı yordamdan dönen çok sayıda satır kümesine erişim

Aşağıdaki örnekte üç satır kümesi döndüren bir kayıtlı yordam çağrısının yapılışı gösterilmiştir. Döndürülecek satır kümesi kalmayınca FALSE döndüren PDOStatement::nextRowset() yönteminin bu özelliğini bir do / while döngüsünde kullanabiliriz.

<?php
$sql 
'CALL multiple_rowsets()';
$stmt $conn->query($sql);
$i 1;
do {
    
$rowset $stmt->fetch(PDO::FETCH_NUM);
    if (
$rowset) {
        
printResultSet($rowset$i);
    }
    
$i++;
} while (
$stmt->nextRowset());

function 
printResultSet(&$rowset$i) {
    print 
"$i. sonuç kümesi:\n";
    foreach (
$rowset as $row) {
        foreach (
$row as $col) {
            print 
$col "\t";
        }
        print 
"\n";
    }
    print 
"\n";
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

1. sonuç kümesi:
apple  red
banana  yellow

2. sonuç kümesi:
orange  orange  150
banana  yellow  175

3. sonuç kümesi:
lime   green
apple  red
banana  yellow

Ayrıca Bakınız