Yerleşik Sabitler

Çekirdekte Öntanımlı Sabitler

Bu sabitler PHP çekirdeğinde tanımlanmıştır. PHP çekirdeği, PHP'nin kendisi, Zend motoru ve SAPI modüllerinden oluşur.

PHP_VERSION (string)
Şu anki PHP sürüm numarası "ana.alt.dağıtım[ek]" gösterimine sahiptir.
PHP_MAJOR_VERSION (integer)
Şu anki ana sürüm bir numara ile gösterilmektedir (örneğin, "5.2.7-extra" için ana sürüm int(5)'tir). PHP 5.2.7 ve sonrasında mevcuttur.
PHP_MINOR_VERSION (integer)
Şu anki alt sürüm bir numara ile gösterilmektedir (örneğin, "5.2.7-extra" için alt sürüm int(2)'dir). PHP 5.2.7 ve sonrasında mevcuttur.
PHP_RELEASE_VERSION (integer)
Şu anki dağıtım sürümü bir numara ile gösterilmektedir (örneğin, "5.2.7-extra" için dağıtım sürüm int(7)'dir). PHP 5.2.7 ve sonrasında mevcuttur.
PHP_VERSION_ID (integer)
Bir tamsayı olarak geçerli PHP sürümü ( örneğin, "5.2.7-extra" için int(50207)'dir. ). Sürüm karşılaştırması için faydalıdır. PHP 5.2.7 ve sonrasında mevcuttur.
PHP_EXTRA_VERSION (string)
Bir dizge olarak geçerli PHP ek sürümü ( örneğin, "5.2.7-extra" için '-extra'dır. ). Çoğunlukla paket dağıtımlarında paket sürümünü belirtmek için kullanılır. PHP 5.2.7 ve sonrasında mevcuttur.
PHP_ZTS (integer)
PHP 5.2.7 ve sonrasında mevcuttur.
PHP_DEBUG (integer)
PHP 5.2.7 ve sonrasında mevcuttur.
PHP_MAXPATHLEN (integer)
PHP derlenirken desteklenen en uzun dosya isminin (dosya yolu dahil) boyu. PHP 5.3.0 ve sonrasında mevcuttur.
PHP_OS (string)
PHP'nin kullanıldığı işletim sistemi.
PHP_OS_FAMILY (string)
PHP ailesinin kullanıldığı işletim sistemi. 'Windows', 'BSD', 'Darwin', 'Solaris', 'Linux' veya 'Unknown' olabilir. PHP 7.2.0 ve sonrasinda kullanılabilir.
PHP_SAPI (string)
PHP derlenirken kullanılan sunucu API'si. Ayrıca bakınız: php_sapi_name().
PHP_EOL (string)
Satır sonu ('End Of Line') sembolü. PHP 5.0.2'den beri mevcuttur.
PHP_INT_MAX (integer)
PHP derlenirken desteklenen en büyük tamsayı. Normalde int(2147483647). PHP 5.0.5'ten beri mevcuttur.
PHP_INT_MIN (integer)
PHP derlenirken desteklenen en küçük tamsayı. Normalde 32 bitlik sistemlerde int(-2147483647), 64 bitlik sistemlerde int(-9223372036854775808)'dir (PHP_INT_MIN === ~PHP_INT_MAX). PHP 7.0.0'dan beri mevcuttur.
PHP_INT_SIZE (integer)
PHP derlenirken bir tamsayının bayt cinsinden uzunluğu. PHP 5.0.5'ten beri mevcuttur.
PHP_FLOAT_DIG (integer)
Yuvarlama kaybı olmaksızın gerçek ve tam sayıya ileri-geri dönüştürülebilen ondalık hane sayısı. PHP 7.2.0'dan beri mevcuttur.
PHP_FLOAT_EPSILON (float)
Gösterilebilen en küçük pozitif sayı. Bu x ise: x + 1.0 != 1.0. PHP 7.2.0'dan beri mevcuttur.
PHP_FLOAT_MIN (float)
Gösterilebilen en küçük pozitif gerçek sayı. PHP 7.2.0'dan beri mevcuttur.
PHP_FLOAT_MAX (float)
Gösterilebilen en büyük pozitif gerçek sayı. PHP 7.2.0'dan beri mevcuttur.
DEFAULT_INCLUDE_PATH (string)
PEAR_INSTALL_DIR (string)
PEAR_EXTENSION_DIR (string)
PHP_EXTENSION_DIR (string)
PHP_PREFIX (string)
Yapılandırma sırasında atanan "--prefix" değeri.
PHP_BINDIR (string)
Çalıştılabilirlerin bulunduğu yer.
PHP_BINARY (string)
Betiklerin icrası için kullanılan çalıştılabilirin bulunduğu yer. PHP 5.4'ten beri mevcuttur.
PHP_MANDIR (string)
Man sayfalarının nerede kurulu olduğu belirtilir. PHP 5.3.7'den beri kullanılabilmektedir.
PHP_LIBDIR (string)
PHP_DATADIR (string)
PHP_SYSCONFDIR (string)
PHP_LOCALSTATEDIR (string)
PHP_CONFIG_FILE_PATH (string)
PHP_CONFIG_FILE_SCAN_DIR (string)
PHP_SHLIB_SUFFIX (string)
Derleme platformunun paylaşımlı kütüphane soneki. Normalde Unix'ler için "so", Windows için "dll"dir.
PHP_FD_SETSIZE (string)
Sistem çağrıları dosyatanıtıcılarının azami sayısı. PHP 7.1.0'dan beri mevcuttur.
E_ERROR (integer)
Hata raporlama sabitleri
E_WARNING (integer)
Hata raporlama sabitleri
E_PARSE (integer)
Hata raporlama sabitleri
E_NOTICE (integer)
Hata raporlama sabitleri
E_CORE_ERROR (integer)
Hata raporlama sabitleri
E_CORE_WARNING (integer)
Hata raporlama sabitleri
E_COMPILE_ERROR (integer)
Hata raporlama sabitleri
E_COMPILE_WARNING (integer)
Hata raporlama sabitleri
E_USER_ERROR (integer)
Hata raporlama sabitleri
E_USER_WARNING (integer)
Hata raporlama sabitleri
E_USER_NOTICE (integer)
Hata raporlama sabitleri
E_RECOVERABLE_ERROR (integer)
Hata raporlama sabitleri PHP 5.2.0'dan beri mevcutur.
E_DEPRECATED (integer)
Hata raporlama sabitleri PHP 5.3.0 ve sonrasında mevcuttur.
E_USER_DEPRECATED (integer)
Hata raporlama sabitleri PHP 5.3.0 ve sonrasında mevcuttur.
E_ALL (integer)
Hata raporlama sabitleri
E_STRICT (integer)
Hata raporlama sabitleri
__COMPILER_HALT_OFFSET__ (integer)
PHP 5.1.0 ve sonrasında mevcuttur.
TRUE (boolean)
Ayrıca bakınız: Mantıksal veri türü.
FALSE (boolean)
Ayrıca bakınız: Mantıksal veri türü.
NULL (null)
Ayrıca bakınız: NULL veri türü.

Ayrıca bakınız: Sihirli Sabitler.

Standart Öntanımlı Sabitler

Temel eklentilerdeki tüm sabitler PHP'de öntanımlı olarak tanımlıdır.