Öntanımlı Sınıflar

Bu bölümde öntanımlı standart sınıflar listelenmiştir. Diğer sınıflar çeşitli eklentilerde tanımlanmış olup bunlar dil başvuru kılavuzunda açıklanmışlardır.

Standart Tanımlı Sınıflar

Bu sınıflar PHP'ye derleme sırasında dahil edilen standart işlevlerle tanımlanır.

Directory
dir() işlevi ile oluşturuldu.
stdClass
nesneye yapılan tür zorlamaları ile oluşturulmuştur.
__PHP_Incomplete_Class
unserialize() işlevi ile oluşturulması muhtemeldir.

PHP 5 ve sonrası için Öntanımlı Sınıflar

Burada listelenen sınıflar PHP 5.0.0'da ortaya çıkmıştır.

Exception
ErrorException
PHP 5.1.0 itibariyle.
php_user_filter

Closure

Öntanımlı Closure final sınıfı PHP 5.3.0'da devreye girmiş, İsimsiz işlevleri ifade etmek için kullanılmıştır.

Daha fazla bilgi için sınıf sayfasına bakınız.

Generator Sınıfı

Öntanımlı Generator final sınıfı PHP 5.5.0'da devreye girmiştir. Üreteçleri ifade etmek için kullanılmıştır.

Daha fazla bilgi için sınıf sayfasına bakınız.

PHP 7 itibariyle öntanımlı arayüzler ve sınıflar

Bu ek öntanımlı arayüzler ve sınıflar PHP 7.0.0 ile gelmiştir.

ArithmeticError
AssertionError
DivisionByZeroError
Error
Throwable
ParseError
TypeError

Özel sınıflar

Aşağıdaki betimleyiciler özel amaçlı olup bır sınıf ismi olarak kullanılamazlar.

self
Etkin sınıf.
static
Çalışma zamanındaki etkin sınıf.
parent
Ebeveyn sınıf.