streamWrapper::dir_rewinddir

(PHP 4 >= 4.3.2, PHP 5, PHP 7)

streamWrapper::dir_rewinddirDizin tanıtıcısını dizin başlangıcına konumlar

Açıklama

public streamWrapper::dir_rewinddir ( void ) : bool

Bu yöntem rewinddir() işlevine yanıtta çağrılır.

streamWrapper::dir_readdir() tarafından üretilen çıktı sıfırlanmalıdır. Yani, streamWrapper::dir_readdir() yöntemine yapılan sonraki çağrı streamWrapper::dir_opendir() tarafından döndürülen konumdaki ilk girdiyi döndürmelidir.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız