streamWrapper::mkdir

(PHP 5, PHP 7)

streamWrapper::mkdirBir dizin oluşturur

Açıklama

public streamWrapper::mkdir ( string $url , int $kip , int $seçenekler ) : bool

Bu yöntem mkdir() işlevine yanıtta çağrılır.

Bilginize:

Sarmalayıcı dizin oluşturmayı desteklemiyorsa uygun bir hata iletisi döndürmek adına bu yöntem tanımlanmamalıdır.

Değiştirgeler

url

Oluşturulacak dizin.

kip

mkdir() işlevine aktarılacak değer.

seçenekler

STREAM_MKDIR_RECURSIVE gibi değerlerden oluşan bir bit maskesi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Hatalar/İstisnalar

Bu yöntem çağrısı başarısız olursa (gerçeklenmeme sorunu gibi) bir E_WARNING iletisi çıktılar.

Notlar

Bilginize:

streamWrapper::$context özelliği, çağıran işleve geçerli bir bağlam aktarılırsa güncellenir.

Ayrıca Bakınız