XSLTProcessor::transformToUri

(PHP 5, PHP 7)

XSLTProcessor::transformToUriDönüşüm sonucunu bir dosyaya yazar

Açıklama

transformToURI ( DOMDocument $belge , string $dosya ) : int

xsltprocessor::importStylesheet() yöntemi ile belirtilen biçembendi belirtilen belgeye uygulayarak kaynak düğümünü bir dizgeye dönüştürüp belirtilen dosyaya yazar.

Değiştirgeler

belge

Dönüştürülecek belge.

dosya

Dönüşüm sonucunun yazılacağı dosyanın yolu.

Dönen Değerler

Bir hata oluşmuşsa FALSE aksi takdirde yazılan bayt sayısı döner.

Örnekler

Örnek 1 - Bir HTML dosyaya dönüşüm

<?php

// XML belgeyi yükleyelim
$xml = new DOMDocument;
$xml->load('collection.xml');

$xsl = new DOMDocument;
$xsl->load('collection.xsl');

// Dönüştürücüyü yapılandıralım
$proc = new XSLTProcessor;
$proc->importStyleSheet($xsl); // XSL kodları

$proc->transformToURI($xml'file:///tmp/out.html');

?>

Ayrıca Bakınız