XSLTProcessor::transformToXML

(PHP 5, PHP 7)

XSLTProcessor::transformToXMLDönüşümü bir dizge olarak döndürür

Açıklama

transformToXML ( DOMDocument $belge ) : string

xsltprocessor::importStylesheet() yöntemi ile belirtilen biçembendi belirtilen belgeye uygulayarak kaynak düğümünü bir dizgeye dönüştürüp döndürür.

Değiştirgeler

belge

Dönüştürülecek belge.

Dönen Değerler

Hata durumunda FALSE, aksi takdirde dönüşüm sonucunu bir dizge olarak döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - Bir dizgeye dönüşüm

<?php

// XML belgeyi yükleyelim
$xml = new DOMDocument;
$xml->load('collection.xml');

$xsl = new DOMDocument;
$xsl->load('collection.xsl');

// Dönüştürücüyü yapılandıralım
$proc = new XSLTProcessor;
$proc->importStyleSheet($xsl); // XSL kurallarını ekliyoruz

echo $proc->transformToXML($xml);

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Hey! Welcome to Nicolas Eliaszewicz's sweet CD collection!

<h1>Fight for your mind</h1><h2>by Ben Harper - 1995</h2><hr>
<h1>Electric Ladyland</h1><h2>by Jimi Hendrix - 1997</h2><hr>

Ayrıca Bakınız