XSLTProcessor::transformToDoc

(PHP 5, PHP 7)

XSLTProcessor::transformToDocDönüşüm sonucunu bir DOMDocument olarak döndürür

Açıklama

transformToDoc ( DOMNode $belge ) : DOMDocument

xsltprocessor::importStylesheet() yöntemi ile belirtilen biçembendi belirtilen belgeye uygulayarak kaynak düğümünü bir DOMDocument nesnesine dönüştürür.

Değiştirgeler

belge

Dönüştürülecek belge.

Dönen Değerler

Bir hata oluşursa FALSE aksi takdirde bir DOMDocument nesnesi döner.

Örnekler

Örnek 1 - Bir DOMDocument nesnesine dönüşüm

<?php

// XML belgeyi yükleyelim
$xml = new DOMDocument;
$xml->load('collection.xml');

$xsl = new DOMDocument;
$xsl->load('collection.xsl');

// Dönüştürücüyü yapılandıralım
$proc = new XSLTProcessor;
$proc->importStyleSheet($xsl); // XSL kuralları

echo trim($proc->transformToDoc($xml)->firstChild->wholeText);

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Hey! Welcome to Nicolas Eliaszewicz's sweet CD collection!

Ayrıca Bakınız