is_array

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

is_arrayDetermină dacă o variabilă este un array

Descrierea

is_array ( mixed $var ) : bool

Determină dacă variabila dată este un array.

Parametri

var

Variabila ce este evaluată.

Valorile întoarse

Întoarce TRUE dacă var este un array, FALSE în caz contrar.

Exemple

Example #1 Verifică dacă variabla este un array

<?php
$yes 
= array('this''is''an array');

echo 
is_array($yes) ? 'Array' 'not an Array';
echo 
"\n";

$no 'this is a string';

echo 
is_array($no) ? 'Array' 'not an Array';
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

Array
not an Array

A se vedea și

  • is_float() - Determină dacă tipul unei variabile este float
  • is_int() - Determină dacă tipul unei variabile este integer
  • is_string() - Determină dacă tipul variabilei este string
  • is_object() - Determină dacă o variabilă este un obiect