is_bool

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

is_bool Determină dacă o variablă este un boolean

Descrierea

is_bool ( mixed $var ) : bool

Determină dacă variabila dată este un boolean.

Parametri

var

Variabila ce este evaluată.

Valorile întoarse

Întoarce TRUE dacă var este un boolean, FALSE în caz contrar.

Exemple

Example #1 Exemple is_bool()

<?php
$a 
false;
$b 0;

// Deoarece $a este un boolean, funcția va întoarce true
if (is_bool($a) === true) {
    echo 
"Da, acesta este un boolean";
}

// Deoarece $b nu este un boolean, funcția va întoarce false
if (is_bool($b) === false) {
    echo 
"Nu, acesta nu este un boolean";
}
?>

A se vedea și

  • is_float() - Determină dacă tipul unei variabile este float
  • is_int() - Determină dacă tipul unei variabile este integer
  • is_string() - Determină dacă tipul variabilei este string
  • is_object() - Determină dacă o variabilă este un obiect
  • is_array() - Determină dacă o variabilă este un array