is_object

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

is_objectDetermină dacă o variabilă este un obiect

Descrierea

is_object ( mixed $var ) : bool

Determină dacă variabila dată este un obiect.

Parametri

var

Variabila ce este evaluată.

Valorile întoarse

Întoarce TRUE dacă var este un object, FALSE în caz contrar.

Exemple

Example #1 Exemplu is_object()

<?php
// Declară o funcție simplă ce întoarce un tablou
// din obiectul nostru
function get_students($obj)
{
    if (!
is_object($obj)) {
        return 
false;
    }

    return 
$obj->students;
}

// Declară o nouă instanță a clasei și completează
// unele valori
$obj = new stdClass();
$obj->students = array('Kalle''Ross''Felipe');

var_dump(get_students(null));
var_dump(get_students($obj));
?>

Note

Notă:

Această funcție va întoarce FALSE dacă este utilizată cu un obiect neserializat, unde definiția clasei nu este prezentă (cu toate că gettype() întoarce object).

A se vedea și

  • is_bool() - Determină dacă o variablă este un boolean
  • is_int() - Determină dacă tipul unei variabile este integer
  • is_float() - Determină dacă tipul unei variabile este float
  • is_string() - Determină dacă tipul variabilei este string
  • is_array() - Determină dacă o variabilă este un array