is_string

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

is_stringDetermină dacă tipul variabilei este string

Descrierea

is_string ( mixed $var ) : bool

Determină dacă tipul variabilei date este string.

Parametri

var

Variabila care este evaluată.

Valorile întoarse

Întoarce TRUE dacă var este de tip string, FALSE în caz contrar.

Exemple

Example #1 Exemplu is_string()

<?php
$values 
= array(falsetruenull'abc''23'23'23.5'23.5''' ''0'0);
foreach (
$values as $value) {
    echo 
"is_string(";
    
var_export($value);
    echo 
") = ";
    echo 
var_dump(is_string($value));
}
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

is_string(false) = bool(false)
is_string(true) = bool(false)
is_string(NULL) = bool(false)
is_string('abc') = bool(true)
is_string('23') = bool(true)
is_string(23) = bool(false)
is_string('23.5') = bool(true)
is_string(23.5) = bool(false)
is_string('') = bool(true)
is_string(' ') = bool(true)
is_string('0') = bool(true)
is_string(0) = bool(false)

A se vedea și

  • is_float() - Determină dacă tipul unei variabile este float
  • is_int() - Determină dacă tipul unei variabile este integer
  • is_bool() - Determină dacă o variablă este un boolean
  • is_object() - Determină dacă o variabilă este un obiect
  • is_array() - Determină dacă o variabilă este un array