DateTime::setTimezone

date_timezone_set

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

DateTime::setTimezone -- date_timezone_setSets the time zone for the DateTime object

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public DateTime::setTimezone ( DateTimeZone $timezone ) : DateTime

Yordamsal kullanım

date_timezone_set ( DateTime $object , DateTimeZone $timezone ) : DateTime

Sets a new timezone for a DateTime object.

Değiştirgeler

nesne

Sadece yordamsal tarz: date_create() tarafından bir DateTime nesnesi döndürülür. İşlev bu nesnede değişiklik yapar.

timezone

A DateTimeZone object representing the desired time zone.

Dönen Değerler

Değişmiş DateTime nesnesinden başarısızlık durumunda FALSE döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.3.0Başarı durumunda dönen değer artık NULL değil, DateTime oldu.

Örnekler

Örnek 1 DateTime::setTimeZone() example

Nesne yönelimli kullanım

<?php
$date 
= new DateTime('2000-01-01', new DateTimeZone('Pacific/Nauru'));
echo 
$date->format('Y-m-d H:i:sP') . "\n";

$date->setTimezone(new DateTimeZone('Pacific/Chatham'));
echo 
$date->format('Y-m-d H:i:sP') . "\n";
?>

Yordamsal kullanım

<?php
$date 
date_create('2000-01-01'timezone_open('Pacific/Nauru'));
echo 
date_format($date'Y-m-d H:i:sP') . "\n";

date_timezone_set($datetimezone_open('Pacific/Chatham'));
echo 
date_format($date'Y-m-d H:i:sP') . "\n";
?>

Yukarıdaki örneklerin çıktısı:

2000-01-01 00:00:00+12:00
2000-01-01 01:45:00+13:45

Ayrıca Bakınız