DOMException sınıfı

(PHP 5, PHP 7)

Giriş

Bir işlemin mantıksal sebeplerle yerine getirilmesinin imkansız olduğu durumlarda olduğu gibi, belli durumlarda istisnalar oluşturan DOM işlemleri.

Ayrıca bakınız: İstisnalar.

Sınıf Sözdizimi

DOMException extends Exception {
/* Özellikler */
readonly public int $code ;
/* Miras alınan yöntemler */
final public Exception::getMessage ( void ) : string
final public Exception::getPrevious ( void ) : Throwable
final public Exception::getCode ( void ) : mixed
final public Exception::getFile ( void ) : string
final public Exception::getLine ( void ) : int
final public Exception::getTrace ( void ) : array
final public Exception::getTraceAsString ( void ) : string
public Exception::__toString ( void ) : string
final private Exception::__clone ( void ) : void
}

Özellikler

code

Üretilen hatanın türünü belirten bir tamsayı.