DOMDocument::load

(PHP 5, PHP 7)

DOMDocument::loadXML belgeyi bir dosyadan yükler

Açıklama

DOMDocument::load ( string $dosya [, int $seçenekler = 0 ] ) : mixed

XML belgeyi belirtilen dosyadan yükler.

Uyarı

Unix tarzı düz bölülü dosya yolları Windows sistemlerinde önemli bir başarım kaybına yol açarlar. Böyle durumlarda realpath() kullanımı önerilir.

Değiştirgeler

dosya

XML belgenin dosya yolu.

seçenekler

Bit seviyesinde VEYAlanmış olarak libxml sabitleri.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner. Duruk olarak çağrıldığı takdirde bir DOMDocument döndürür ve bir E_STRICT iletisi çıktılar.

Hatalar/İstisnalar

dosya olarak boş bir dizge veya boş bir dosya aktarılırsa bir uyarı üretilir. Bu uyarıyı libxml üretmez ve libxml'in hata işlevleri ile elde edilemez.

Örnekler

Örnek 1 - Bir belge oluşturmak

<?php
$doc 
= new DOMDocument();
$doc->load('book.xml');
echo 
$doc->saveXML();
?>

Ayrıca Bakınız