DOMDocument::loadHTML

(PHP 5, PHP 7)

DOMDocument::loadHTMLHTML belgeyi bir dizgeden yükler

Açıklama

DOMDocument::loadHTML ( string $dizge ) : bool

HTML belgeyi belirtilen dizgeden yükler. XML belge yüklemedeki gibi belgenin iyi biçemli olma gereği yoktur. Bu yöntem, bir DOMDocument nesnesini yüklemek ve oluşturmak için duruk olarak da çağrılabilir. Bu duruk yöntem çağrısı, yükleme öncesinde hiçbir DOMDocument özelliğinin atanmasına ihtiyaç duyulmadığı durumlarda kullanılabilir.

Değiştirgeler

dizge

HTML belgeyi içeren dizge.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner. Duruk olarak çağrıldığı takdirde bir DOMDocument döndürür ve bir E_STRICT iletisi çıktılar.

Hatalar/İstisnalar

dizge olarak boş bir dizge aktarılırsa bir uyarı üretilir. Bu uyarıyı libxml üretmez ve libxml'in hata işlevleri ile elde edilemez.

Örnekler

Örnek 1 - Bir HTML belge oluşturmak

<?php
$doc 
= new DOMDocument();
$doc->loadHTML("<html><body>Test<br></body></html>");
echo 
$doc->saveHTML();
?>

Ayrıca Bakınız