DOMDocument::saveHTML

(PHP 5, PHP 7)

DOMDocument::saveHTMLDahili belgeyi bir HTML dizgesi olarak çıktılar

Açıklama

DOMDocument::saveHTML ( void ) : string

HTML belgeyi DOM gösteriminden oluşturur. Bu yöntem genellikle, aşağıdaki örnekte olduğu gibi sıfırdan bir belge oluşturulduktan sonra çağrılır.

Dönen Değerler

Bir hata oluşursa FALSE, yoksa HTML belge döner.

Örnekler

Örnek 1 - Bir HTML ağacının dizge olarak çıktılanması

<?php

$doc 
= new DOMDocument('1.0');

$root $doc->createElement('html');
$root $doc->appendChild($root);

$head $doc->createElement('head');
$head $root->appendChild($head);

$title $doc->createElement('title');
$title $head->appendChild($title);

$text $doc->createTextNode('This is the title');
$text $title->appendChild($text);

echo 
$doc->saveHTML();

?>

Ayrıca Bakınız