DOMDocument::loadHTMLFile

(PHP 5, PHP 7)

DOMDocument::loadHTMLFileHTML belgeyi bir dosyadan yükler

Açıklama

DOMDocument::loadHTMLFile ( string $dosya ) : bool

HTML belgeyi belirtilen dosyadan yükler. XML belge yüklemedeki gibi belgenin iyi biçemli olma gereği yoktur.

Tavsiye edilmemekle beraber, bu yöntem, bir DOMDocument nesnesini yüklemek ve oluşturmak için duruk olarak da çağrılabilir. Bu duruk yöntem çağrısı, yükleme öncesinde hiçbir DOMDocument özelliğinin atanmasına ihtiyaç duyulmadığı durumlarda kullanılabilir. Ancak böyle bir durumda bir E_STRICT iletisi çıktılanır.

Değiştirgeler

dosya

HTML belgeyi içeren dosyanın yolu.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner. Duruk olarak çağrıldığı takdirde bir DOMDocument döndürür ve bir E_STRICT iletisi çıktılar.

Hatalar/İstisnalar

dosya olarak boş bir dizge veya boş bir dosya aktarılırsa bir uyarı üretilir. Bu uyarıyı libxml üretmez ve libxml'in hata işlevleri ile elde edilemez.

Örnekler

Örnek 1 - Bir belge oluşturmak

<?php
$doc 
= new DOMDocument();
$doc->loadHTMLFile("filename.html");
echo 
$doc->saveHTML();
?>

Ayrıca Bakınız