DOMDocument::saveHTMLFile

(PHP 5, PHP 7)

DOMDocument::saveHTMLFileDahili belgeyi bir HTML dizge olarak dosyaya yazar

Açıklama

DOMDocument::saveHTMLFile ( string $dosya ) : int

HTML belgeyi DOM gösteriminden oluşturur. Bu yöntem genellikle, aşağıdaki örnekte olduğu gibi sıfırdan bir belge oluşturulduktan sonra çağrılır.

Değiştirgeler

dosya

HTML belgenin kaydedileceği dosyanın yolu.

Dönen Değerler

Bir hata oluşmuşsa FALSE yoksa yazılan bayt sayısı döner.

Örnekler

Örnek 1 - Bir HTML ağacının bir dosyaya kaydedilmesi

<?php

$doc 
= new DOMDocument('1.0');
// Çıktı göze hoş görünsün
$doc->formatOutput true;

$root $doc->createElement('html');
$root $doc->appendChild($root);

$head $doc->createElement('head');
$head $root->appendChild($head);

$title $doc->createElement('title');
$title $head->appendChild($title);

$text $doc->createTextNode('This is the title');
$text $title->appendChild($text);

echo 
$doc->saveHTMLFile("/tmp/test.html") . ' bayt yazıldı';
// Çıktısı: 129 bayt yazıldı

?>

Ayrıca Bakınız