DOMDocument::relaxNGValidate

(PHP 5, PHP 7)

DOMDocument::relaxNGValidateBelgeyi belirtilen RNG dosyasıyla doğrular

Açıklama

DOMDocument::relaxNGValidate ( string $dosya ) : bool

Belirtilen RNG şemasına göre belgeye » relaxNG doğrulaması uygular.

Değiştirgeler

dosya

RNG dosyasının yolu.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız