DOMDocument::schemaValidate

(PHP 5, PHP 7)

DOMDocument::schemaValidateBelgeyi bir şema dosyasına göre doğrular

Açıklama

DOMDocument::schemaValidate ( string $dosya ) : bool

Belgeyi belirtilen şema dosyasına göre doğrular.

Değiştirgeler

dosya

Şema dosyasının yolu.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız