DOMDocument::relaxNGValidateSource

(PHP 5, PHP 7)

DOMDocument::relaxNGValidateSourceBelgeyi belirtilen RNG dizgesiyle doğrular

Açıklama

DOMDocument::relaxNGValidateSource ( string $rng ) : bool

Belirtilen RNG şemasına göre belgeye » relaxNG doğrulaması uygular.

Değiştirgeler

rng

RNG şemasını içeren dizge.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız