DOMDocument::schemaValidateSource

(PHP 5, PHP 7)

DOMDocument::schemaValidateSourceBelgeyi bir şema dizgesine göre doğrular

Açıklama

DOMDocument::schemaValidateSource ( string $şema ) : bool

Belgeyi belirtilen şema dizgesine göre doğrular.

Değiştirgeler

şema

Şemayı içeren dizge.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız