DOMElement::removeAttribute

(PHP 5, PHP 7)

DOMElement::removeAttributeİsmi belirtilen özniteliği siler

Açıklama

DOMElement::removeAttribute ( string $isim ) : bool

İsmi belirtilen özniteliği siler.

Değiştirgeler

isim

Silinecek özniteliğin ismi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Hatalar/İstisnalar

DOM_NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR

Düğüm salt okunur ise oluşur.

Ayrıca Bakınız