DOMElement::setAttribute

(PHP 5, PHP 7)

DOMElement::setAttributeYeni bir öznitelik ekler

Açıklama

DOMElement::setAttribute ( string $isim , string $değer ) : DOMAttr

İsmi ve değeri belirtilen özniteliği tanımlar. Öznitelik düğümde mevcut değilse oluşturulur.

Değiştirgeler

isim

Özniteliğin ismi.

değer

Özniteliğin değeri.

Dönen Değerler

Bir hata durumunda FALSE, aksi takdirde yeni bir DOMAttr nesnesi döner.

Hatalar/İstisnalar

DOM_NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR

Düğüm salt okunur ise oluşur.

Örnekler

Örnek 1 - Bir özniteliğin atanması

<?php
$doc 
= new DOMDocument("1.0");
$node $doc->createElement("para");
$newnode $doc->appendChild($node);
$newnode->setAttribute("align""left");
?>

Ayrıca Bakınız