DOMElement::removeAttributeNode

(PHP 5, PHP 7)

DOMElement::removeAttributeNodeBelirtilen öznitelik düğümünü siler

Açıklama

DOMElement::removeAttributeNode ( DOMAttr $öznitelik ) : bool

öznitelik düğümünü eleman düğümünden siler.

Değiştirgeler

öznitelik

Silinecek öznitelik düğümü.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Hatalar/İstisnalar

DOM_NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR

Düğüm salt okunur ise oluşur.

DOM_NOT_FOUND_ERROR

öznitelik, bu düğümün bir özniteliği değilse oluşur.

Ayrıca Bakınız