DOMElement::setAttributeNode

(PHP 5, PHP 7)

DOMElement::setAttributeNodeElemana yeni bir öznitelik düğümü ekler

Açıklama

DOMElement::setAttributeNode ( DOMAttr $öznitelik ) : DOMAttr

Elemana öznitelik düğümünü ekler.

Değiştirgeler

öznitelik

Eklenecek öznitelik düğümü.

Dönen Değerler

Öznitelik mevcut olanla değiştirilmişse eski düğümü yoksa NULL döndürür.

Hatalar/İstisnalar

DOM_NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR

Düğüm salt okunur ise oluşur.

Ayrıca Bakınız