Dizge Süzgeçleri

Bu süzgeçlerin her biri tam olarak isminde yazan işlemi yaparlar ve karşılığı olan yerleşik PHP dizge işleme işlevinin davranışını sergilerler. Belli bir süzgeçle ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için ilgili işlevin kılavuz sayfasına bakınız.

string.rot13 Bu süzgecin kullanımı, tüm akım verisinin str_rot13() işlevi ile işlenmesine eşdeğerdir.

Örnek 1 - string.rot13 örneği

<?php
$fp 
fopen('php://output''w');
stream_filter_append($fp'string.rot13');
fwrite($fp"Bu bir denemedir.\n");
/* Çıktısı:  Oh ove qrarzrqve.  */
?>

string.toupper Bu süzgecin kullanımı, tüm akım verisinin strtoupper() işlevi ile işlenmesine eşdeğerdir.

Örnek 2 - string.toupper örneği

<?php
$fp 
fopen('php://output''w');
stream_filter_append($fp'string.toupper');
fwrite($fp"Bu küçük bir denemedir.\n");
/* Çıktısı:  BU KüçüK BIR DENEMEDIR.   */
?>

string.tolower Bu süzgecin kullanımı, tüm akım verisinin strtolower() işlevi ile işlenmesine eşdeğerdir.

Örnek 3 - string.tolower örneği

<?php
$fp 
fopen('php://output''w');
stream_filter_append($fp'string.tolower');
fwrite($fp"Bu küçük bir denemedir.\n");
/* Çıktısı:  bu küçük bir denemedir..   */
?>

string.strip_tags (PHP 5.0.0 ve sonrası). Bu süzgecin kullanımı, tüm akım verisinin strip_tags() işlevi ile işlenmesine eşdeğerdir. Değiştirge olarak şu iki biçimden birini kabul eder: Ya strip_tags() işlevinin ikinci değiştirgesindeki gibi bir etiket listesi içeren bir dizi ya da etiket isimlerinden oluşan bir dizi.

Örnek 4 - string.strip_tags örneği

<?php
$fp 
fopen('php://output''w');
stream_filter_append($fp'string.strip_tags'STREAM_FILTER_WRITE"<b><i><u>");
fwrite($fp"<b>kalın metin</b> <h1>1. seviyeden bir başlık</h1> haline getirilir\n");
fclose($fp);
/* Çıktısı: <b>kalın metin</b> 1. seviyeden bir başlık haline getirilir */

$fp fopen('php://output''w');
stream_filter_append($fp'string.strip_tags'STREAM_FILTER_WRITE, array('b','i','u'));
fwrite($fp"<b>kalın metin</b> <h1>1. seviyeden bir başlık</h1> haline getirilir\n");
fclose($fp);
/* Çıktısı: <b>kalın metin</b> 1. seviyeden bir başlık haline getirilir */
?>