compact

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

compactDeğişkenlerle değerlerinden oluşan bir dizi oluşturur

Açıklama

compact ( mixed $değişken [, mixed $... ] ) : array

Değişkenlerle değerlerinden oluşan bir dizi oluşturur.

compact() işlevi, değişken ile belirtilen değişkenlerden ismi simge tablosunda yer alanları, değerleriyle birlikte çıktılayacağı diziye ekler; değişken isimleri anahtar olarak kullanılır. Özetle, extract() işlevinin yaptığının tersini yapar.

Tanımsız değişkenler basitçe atlanır.

Değiştirgeler

değişken

compact() işlevi bu değiştirgeden sınırsız sayıda kabul edebilir. Her değiştirge değişken ismini içeren bir dizge olabileceği gibi değişken isimlerinden oluşan bir dizi de olabilir. Değişken isimlerini içeren dizi, başka değişken dizileri içerebilir; böyle bir durumda dizi ardışık olarak işlenir.

Dönen Değerler

Belirtilen değişkenlerin tanımlı olanlarını içeren bir dizi ile döner.

Örnekler

Örnek 1 - compact() örneği

<?php
$il  
"Antalya";
$ilçe "Alanya";
$olay "UYARI";

$idari_bölümler = array("il""ilçe");

$sonuç compact("olay""hiçbir_şey"$idari_bölümler);
print_r($sonuç);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
    [olay] => UYARI
    [il] => Antalya
    [ilçe] => Alanya
)

Notlar

Bilginize:

Değişken değişkenler işlevlerin içinde PHP'nin süper küresel dizileri ile kullanılamayacağından süper küresel diziler compact() işlevine değiştirge olarak aktarılamaz.

Ayrıca Bakınız

  • extract() - Bir dizideki değişkenleri simge tablosuna dahil eder