count

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

countBir dizideki eleman sayısını veya bir nesnedeki özellik sayısını döndürür

Açıklama

count ( mixed $girdi [, int $kip = COUNT_NORMAL ] ) : int

Bir dizideki eleman sayısını veya bir nesnedeki özellik sayısını döndürür.

Nesneler için, eğer SPL kuruluysa Countable tarafından gerçeklenen count() yöntemini sonucu almak için kullanabilirsiniz. Nesne arayüzü sadece bir yönteme, count() işlevinden dönen değeri döndüren count() yöntemine sahiptir.

PHP'de kullanılan dizilerin nasıl gerçeklendiği ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için array sayfasına bakınız.

Değiştirgeler

girdi

Dizi veya nesne.

kip

İsteğe bağlı kip değiştirgesine COUNT_RECURSIVE (veya 1) atanırsa, count() işlevi diziyi ardışık olarak sayar. Böylece çok boyutlu bir dizinin bütün elemanları sayılabilir. count() sonsuz iç içeliği algılayacak yetenekte değildir.

Dönen Değerler

Bir dizi dışında her şey tek elemanlı bir dizi kabul edilebileceğinden işlev daima girdi'deki eleman sayısını döndürür.

Eğer girdi array veya object türünde değilse Countable arayüzü, 1 döndürür. Tek istisnası girdi'nin NULL olması durumu olup böyle bir durumda 0 döner.

Dikkat

count() işlevi atanmamış bir değişken için 0 döndürebilir, fakat değişken boş bir dizi ile ilklendirilmişse de 0 döndürecektir. Değişkenin tanımlı olup olmadığını isset() ile sınayabilirsiniz.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
4.2.0 İsteğe bağlı kip değiştirgesi eklendi.

Örnekler

Örnek 1 - count() örneği

<?php
$a
[0] = 1;
$a[1] = 3;
$a[2] = 5;
$sonuç count($a);
// $sonuç == 3

$b[0]  = 7;
$b[5]  = 9;
$b[10] = 11;
$sonuç count($b);
// $sonuç == 3

$sonuç count(null);
// $sonuç == 0

$sonuç count(false);
// $sonuç == 1
?>

Örnek 2 - Ardışık count() örneği

<?php
$food 
= array('fruits' => array('orange''banana''apple'),
              
'veggie' => array('carrot''collard''pea'));

// ardışık sayım
echo count($foodCOUNT_RECURSIVE); // 8

// normal sayım
echo count($food); // 2

?>

Ayrıca Bakınız

  • is_array() - Değişkenin bir dizi içerip içermediğine bakar
  • isset() - Değişken tanımlı mı diye bakar
  • strlen() - Dizge uzunluğunu döndürür