extract

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

extractBir dizideki değişkenleri simge tablosuna dahil eder

Açıklama

extract ( array $dizi [, int $çıkarım_türü = EXTR_OVERWRITE [, string $önek ]] ) : int

Bir dizideki değişkenleri simge tablosuna dahil eder.

Her anahtarın geçerli bir değişken adı olup olmadığına bakmaktan başka bu değişkenlerin simge tablosundakilerle çakışıp çakışmadığına da bakar.

Değiştirgeler

dizi

Bir ilişkisel dizi. Bu işlev anahtarları değişken ismi, değerleri de değişkenin değeri olarak değerlendirir. Her anahtar/değer çifti için simge tablosunda çıkarım_türü ve önek'e uygun bir değişken oluşturulur.

EXTR_PREFIX_ALL veya EXTR_PREFIX_INVALID kullanmadıkça bir sayısal indisli dizi sonuç üretmeyeceğinden bir ilişkisel dizi kullanmanız gerekir.

çıkarım_türü

Geçersiz veya sayısal anahtarların ve çakışmaların ele alınma yöntemini belirtmek için kullanılır. Aşağıdaki değerlerden biri olmalıdır:

EXTR_OVERWRITE
Bir çakışma varsa mevcut değişkenin üzerine yazılır.
EXTR_SKIP
Bir çakışma varsa mevcut değişkenin üzerine yazılmaz.
EXTR_PREFIX_SAME
Bir çakışma varsa değişken isminin başına önek konur.
EXTR_PREFIX_ALL
Tüm değişken isimlerinin başına önek konur.
EXTR_PREFIX_INVALID
Sadece geçersiz veya sayısal indisli değişkerlerin başına önek konur.
EXTR_IF_EXISTS
Sadece simge tablosunda mevcut değişkenlerin üzerine yazılır, bunun dışında bir şey yapılmaz. Geçerli değişkenleri bir liste halinde tanımladıktan sonra bunlardan sadece örneğin $_REQUEST dışında tanımlanmış olanlarını çıkarmak için yararlıdır.
EXTR_PREFIX_IF_EXISTS
Sadece simge tablosunda öneksiz sürümü bulunan değişkenlerin önekli sürümleri oluşturulur.
EXTR_REFS
Değişkenler gönderimli olarak çıkarılır. Dahil edilen değişkenler dizi değerlerine gönderimli iseler bu anlamlıdır. Bu seçeneği tek başına ya da VEYAlamak suretiyle başka bir seçenekle birlikte kullanabilirsiniz.

çıkarım_türü belirtilmezse EXTR_OVERWRITE belirtilmiş sayılır.

önek

Bu değiştirge sadece çıkarım_türü olarak EXTR_PREFIX_SAME, EXTR_PREFIX_ALL, EXTR_PREFIX_INVALID veya EXTR_PREFIX_IF_EXISTS belirtilmişse anlamlıdır. Önekli bir sonuç geçerli bir değişken ismi oluşturmuyorsa simge tablosuna dahil edilmez. Önekler dizi anahtarlarından özdevinimli olarak bir altçizgi karakteri ile ayrılırlar.

Dönen Değerler

Simge tablosuna başarıyla eklenen değişkenlerin sayısı.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
4.3.0 EXTR_REFS seçeneği eklendi.
4.2.0 EXTR_IF_EXISTS ve EXTR_PREFIX_IF_EXISTS eklendi.
4.0.5 Dahil edilen değişken sayısını döndürür oldu. EXTR_PREFIX_INVALID eklendi. EXTR_PREFIX_ALL sayısal isimli değişkenleri de içerir oldu.

Örnekler

Örnek 1 - extract() örneği

extract() işlevinin olası kullanımlarınadn biri de wddx_deserialize() tarafından döndürülen ilişkisel dizi içeriğinin simge tablosuna dahil edilmesidir.

<?php

/* Dizinin wddx_deserialize tarafından döndürülen
   bir dizi olduğunu varsayalım */

$boyut "büyük";
$dizi = array("renk"  => "mavi",
              
"boyut" => "orta",
              
"şekil" => "küre");
extract($diziEXTR_PREFIX_SAME"wddx");

echo 
"$renk$boyut$şekil$wddx_boyut\n";

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

mavi, büyük, küre, orta

$wddx_boyut değişkeninin oluşturulmasını sağlayan EXTR_PREFIX_SAME seçeneğini belirttiğimizden $boyut değişkeninin üzerine yazılmaz. Eğer seçenek olarak EXTR_SKIP belirtmiş olsaydık $wddx_boyut değişkeni oluşturulmazdı. EXTR_OVERWRITE belirtseydik, $size "orta" değerine sahip olacaktı. Eğer EXTR_PREFIX_ALL belirtmiş olsaydık $wddx_renk, $wddx_boyut ve $wddx_şekil değişkenlerini oluşturmuş olurduk.

Notlar

Uyarı

extract() işlevini kullanıcı girdisi ($_GET, $_FILES, vb.) gibi güvenilmez veriler üzerinde kullanmayın. Aksi takdirde, örneğin, register_globals yönergesinin 'On' olmasını gerektiren eski kodları geçici olarak çalıştırmak isterseniz EXTR_SKIP gibi üste yazmayan çıkarım_türü değerlerini kullanmaya ve php.ini dosyasındaki variables_order yönergesinde tanımlı sırada çıkartmaya çalışın.

Bilginize:

Eğer register_globals yönergesini etkin kılar ve $_FILES üzerinde extract() kullanıp EXTR_SKIP belirtirseniz hiç beklenmedik bir sonuç alabilirsiniz.

Uyarı

Uygulamada bu önerilmez ve bir şeyleri eksik bırakmamak için burada belgelendirmekle yetinilmiştir. Yukarıda belirtildiği gibi, register_globals kullanımı artık önerilmemekte ve $_FILES gibi güvenilir olmayan veriler üzerinde extract() kullanımı olası bir güvenlik riskini beraberinde getirebilir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız en azından bu iki kötü kodlama uygulamasından birini kullanıyorsunuz demektir.

<?php

/* Yüklenecek dosyanın ismi $testfile ve
   'register_globals on' olsun. */

var_dump($testfile);
extract($_FILESEXTR_SKIP);
var_dump($testfile);
var_dump($testfile['tmp_name']);

?>
Sonuç olarak şöyle bir şeyler umabiliriz:
string(14) "/tmp/phpgCCPX8"
array(5) {
 ["name"]=>
 string(10) "somefile.txt"
 ["type"]=>
 string(24) "application/octet-stream"
 ["tmp_name"]=>
 string(14) "/tmp/phpgCCPX8"
 ["error"]=>
 int(0)
 ["size"]=>
 int(4208)
}
string(14) "/tmp/phpgCCPX8"
Ancak, bunun yerine aşağıdaki gibi bir şeylaer görürüz:
string(14) "/tmp/phpgCCPX8"
string(14) "/tmp/phpgCCPX8"
string(1) "/"

Bunun sebebi, register_globals 'on' olduğundan dolayı extract() çağrısı yapıldığında $testfile değişkeninin küresel etki alanında mevcut olması ve EXTR_SKIP belirtilmesi nedeniyle $_FILES dizisinin içeriğinin $testfile üzerine yazılmaması, dolayısıyla $testfile'ın bir dizge olarak kalmasıdır. Dizgelere dizi sözdizimi kullanılarak erişilebildiğinden ve sayısal olmayan tmp_name dizgesi 0 olarak yorumlandığından, PHP, $testfile['tmp_name'] ifadesini $testfile[0] olarak görür.

Ayrıca Bakınız

 • compact() - Değişkenlerle değerlerinden oluşan bir dizi oluşturur