md5

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

md5Bir dizgenin md5 özetini hesaplar

Açıklama

md5 ( string $dizge [, bool $ham_çıktı = false ] ) : string

dizge dizgesinin MD5 özetini » RSA Data Security, Inc. MD5 İleti Özeti Algoritmasını kullanarak hesaplar ve bu özeti döndürür.

Değiştirgeler

dizge

Özeti hesaplanacak dizge.

ham_çıktı

İsteğe bağlı bu değiştirgede TRUE belirtirseniz MD5 özeti 16 bayt uzunlukta ham ikil biçemli bir dizge olarak döner. FALSE öntanımlıdır.

Dönen Değerler

İleti özetini 32 haneli onaltılık bir sayı dizgesi olarak olarak döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.0.0 ham_çıktı değiştirgesi eklendi.

Örnekler

Örnek 1 - md5() örneği

<?php
$str 
'apple';

if (
md5($str) === '1f3870be274f6c49b3e31a0c6728957f') {
    echo 
"Yeşil elma mı istersin kırmızı mı?";
    exit;
}
?>

Ayrıca Bakınız

  • md5_file() - Belirtilen dosyanın md5 özetini hesaplar
  • sha1_file() - Bir dosyanın sha1 özetini hesaplar
  • crc32() - Bir dizgenin crc32 çok terimlisini hesaplar
  • sha1() - Bir dizgenin sha1 özetini hesaplar
  • hash() - Bir ileti özeti üretir