floatval

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

floatvalBir değişkenin gerçek sayı değerini döndürür

Açıklama

floatval ( mixed $değişken ) : float

Belirtilen değişkenin değerini float türünde döndürür.

Değiştirgeler

değişken

Herhangi bir sayıl değer olabilir. floatval() işlevini nesnelerle kullanamazsınız, aksi takdirde E_NOTICE seviyesinde bir hata çıktılanır ve işlev 1 değeriyle döner.

Dönen Değerler

Belirtilen değişkenin değerini float türünde döndürür. Boş diziler için 0, boş olmayanlar için ise 1 döner.

Örnekler

Örnek 1 - floatval() örneği

<?php
$var 
'122.34343The';
$float_value_of_var floatval($var);
echo 
$float_value_of_var// 122.34343
?>

Ayrıca Bakınız