glob

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7)

globBir kalıpla eşleşen dosya yollarını bulur

Açıklama

glob ( string $kalıp [, int $seçenekler = 0 ] ) : array

glob() işlevi, dosya yollarını, kabuklarda kullanılana benzer şekilde, libc glob() işlevi tarafından kullanılan kurallara uygun olarak belli bir kalıp ile eşleştirmeye çalışır.

Değiştirgeler

kalıp

Dosya eşleştirme kalıbı. Yaklaşık (~) veya değiştirge yorumlaması yapılmaz.

seçenekler

Geçerli seçenekler:

 • GLOB_MARK - Dönen her dizine bir bölü çizgisi ekler.
 • GLOB_NOSORT - Dosyaları dizinde göründükleri sırayla döndürür (sıralamaz).
 • GLOB_NOCHECK - Hiçbir eşleşme bulunamazsa arama kalıbını döndürür.
 • GLOB_NOESCAPE - Tersbölüler denetim karakterlerini öncelemez.
 • GLOB_BRACE - {a,b,c} kalıbını 'a', 'b', veya 'c' ile eşleşecek şekilde genişletir.
 • GLOB_ONLYDIR - Sadece kalıpla eşleşen dizinleri döndürür.
 • GLOB_ERR - Okuma hatalarında işlemi durdurur (okunamayan dizinler gibi); öntanımlı olarak hatalar yoksayılır.

Dönen Değerler

Eşleşen dosya ve dizinleri içeren bir dizi döndürür. Bir eşleşme bulunamazsa veya hata oluşursa FALSE döndürür.

Bilginize:

Bazı sistemlerde boş eşleşme ile hata durumunu ayrımsamak mümkün değildir.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.1.0 GLOB_ERR eklendi.
4.3.3 GLOB_ONLYDIR, Windows ve GNU C kullanılmayan diğer sistemlerde kullanılabilir oldu.

Örnekler

Örnek 1 glob() işlevini opendir() ve arkadaşları ile değiştirmenin uygun yolu

<?php
foreach (glob("*.txt") as $dosya) {
    echo 
"$dosya boyu " filesize($dosya) . "\n";
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

funclist.txt boyu 44686
funcsummary.txt boyu 267625
quickref.txt boyu 137820

Notlar

Bilginize: Dosyaların sunucunun dosya sistemi üzerinden erişilebilir olması gerektiğinden bu işlev uzak dosyalar üzerinde çalışmayacaktır.

Bilginize: Bu işlevi bazı sistemlerde kullanamazsınız (örneğin, eski Sun OS'lar).

Bilginize: GLOB_BRACE seçeneği, Solaris gibi bazı GNU olmayan sistemlerde kullanılamaz.

Ayrıca Bakınız

 • opendir() - Belirtilen dizin için bir tanıtıcı döndürür
 • readdir() - Dizinden bir girdinin ismini okur
 • closedir() - Dizin tanıtıcısını kapatır
 • fnmatch() - Dosya ismi belirtilen kalıpla eşleşiyor mu diye bakar