readdir

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

readdirDizinden bir girdinin ismini okur

Açıklama

readdir ([ resource $dizin_tanıtıcısı ] ) : string

Dizindeki sonraki dosyanın ismi ile döner. Dosya isimleri dosya sisteminde saklandıkları sıra ile döndürülür.

Değiştirgeler

dizin_tanıtıcısı

opendir() işlevinden dönmüş bir dizin tanıtıcısı. Belirtilmezse opendir() tarafından açılan son dizin kullanılır.

Dönen Değerler

Başarılı olduğunda dosya ismi ile aksi takdirde FALSE değeriyle döner.

Uyarı

Bu işlev mantıksal FALSE değeriyle dönebileceği gibi FALSE olarak değerlendirilebilecek mantıksal olmayan bir değerle de dönebilir. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için Mantıksal Değerler bölümüne bakabilirsiniz. Bu işlevden dönen değeri sınamak için === işlecini kullanınız.

Örnekler

Örnek 1 - Bir dizin içeriğinin listelenmesi

Aşağıdaki örnekte dönen değerin mantıksal FALSE olup olmadığına (bak: Karşılaştırma İşleçleri) özellikle bakılmakta oluşuna dikkat ediniz. Eğer dizgesel olarak baksaydık ismi mantıksal FALSE olarak değerlendirilebilecek bir dosya (örneğin "0") döngünün durmasına yol açardı.

<?php
// 4.0.0-RC2 sürümüne kadar !== işlecinin kullanılamadığına dikkat edin

if ($dizin opendir('/bir/dizin/dosyalar')) {
    echo 
"Dizin tanıtıcısı: $dizin\n";
    echo 
"Dizin içeriği:\n";

    
/* Dizin içeriğini taramak için doğru yöntem. */
    
while (false !== ($dosya readdir($dizin))) {
        echo 
"$dosya\n";
    }

    
/* Dizin içeriğini taramak için YANLIŞ yöntem. */
    
while ($dosya readdir($dizin)) {
        echo 
"$dosya\n";
    }

    
closedir($dizin);
}
?>

Örnek 2 - . ve .. girdileri ayıklanarak dizin içeriğinin listelenmesi

<?php
if ($dizin opendir('.')) {
    while (
false !== ($dosyareaddir($dizin))) {
        if (
$dosya != "." && $dosya != "..") {
            echo 
"$dosya\n";
        }
    }
    
closedir($dizin);
}
?>

Ayrıca Bakınız

  • is_dir() - Bir dosyanın bir dizin olup olmadığını söyler
  • glob() - Bir kalıpla eşleşen dosya yollarını bulur
  • opendir() - Belirtilen dizin için bir tanıtıcı döndürür
  • scandir() - Belirtilen dizindeki alt dizinleri ve dosyaları listeler