gzgetc

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

gzgetcGzipli dosya göstericisindeki karakteri döndürür

Açıklama

gzgetc ( resource $dt ) : string

Dosya tanıtıcı belirtilen akımdan (sıkıştırılmamış) tek bir karakter içeren bir dizge döndürür.

Değiştirgeler

dt

Gzipli dosya tanıtıcısı. gzopen() tarafından açılmış bir dosyayı gösteren geçerli bir tanıtıcı olmalıdır.

Dönen Değerler

Sıkıştırılmamış karakteri veya (gzeof()'tan farklı olarak) dosya sonuna gelinmişse FALSE döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - gzgetc() örneği

<?php
$gz 
gzopen('birdosya.gz''r');
while (!
gzeof($gz)) {
  echo 
gzgetc($gz);
}
gzclose($gz);
?>

Ayrıca Bakınız

  • gzopen() - Bir gzipli dosya açar
  • gzgets() - Gzipli dosya tanıtıcısından bir satır döndürür