gzgets

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

gzgetsGzipli dosya tanıtıcısından bir satır döndürür

Açıklama

gzgets ( resource $dt [, int $uzunluk ] ) : string

Belirtilen dosya tanıtıcısında mevcut konumdan itibaren en fazla (sıkıştırılmamış) uzunluk - 1 bayt okur. Okuma işlemi uzunluk - 1 baytta, ilk satırsonu karakterinde veya dosya sonuna gelindiğinde (hangisi önce olursa) durur.

Değiştirgeler

dt

Gzipli dosya tanıtıcısı. gzopen() tarafından açılmış bir dosyayı gösteren geçerli bir tanıtıcı olmalıdır.

uzunluk

Okunacak verinin uzunluğu.

Dönen Değerler

Bir hata oluşursa FALSE aksi takdirde sıkıştırılmamış dizgeyi döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - gzgets() örneği

<?php
$dt 
gzopen('birdosya.gz''r');
while (!
gzeof($dt)) {
   
$tampon gzgets($dt4096);
   echo 
$tampon;
}
gzclose($dt);
?>

Ayrıca Bakınız

  • gzopen() - Bir gzipli dosya açar
  • gzgetc() - Gzipli dosya göstericisindeki karakteri döndürür
  • gzwrite() - Bir dizgeyi bir gzipli dosyaya ikil kipte yazar