gzgetss

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

gzgetssGzipli dosya tanıtıcısından bir satır okuyup HTML etiketlerinden arındırır

Açıklama

gzgetss ( resource $dt , int $uzunluk [, string $izinli_etiketler ] ) : string

Okuduğu satırdan HTML ve PHP etiketlerini ayıklaması dışında gzgets() işlevi ile aynıdır.

Değiştirgeler

dt

Gzipli dosya tanıtıcısı. gzopen() tarafından açılmış bir dosyayı gösteren geçerli bir tanıtıcı olmalıdır.

uzunluk

Okunacak verinin uzunluğu.

izinli_etiketler

Bu isteğe bağlı değiştirgede ayıklanmayacak etiketleri belirtebilirsiniz.

Dönen Değerler

Bir hata oluşursa FALSE aksi takdirde sıkıştırılmamış ve etiketleri ayıklanmış dizgeyi döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - gzgetss() örneği

<?php
$dt 
gzopen('birdosya.gz''r');
while (!
gzeof($dt)) {
   
$tampon gzgetss($dt4096);
   echo 
$tampon;
}
gzclose($dt);
?>

Ayrıca Bakınız

  • gzopen() - Bir gzipli dosya açar
  • gzgets() - Gzipli dosya tanıtıcısından bir satır döndürür
  • strip_tags() - Bir dizgeden HTML ve PHP etiketlerini ayıklar