gzinflate

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7)

gzinflateDeflate sıkıştırmalı bir verinin sıkıştırmasını açar

Açıklama

gzinflate ( string $veri [, int $uzunluk = 0 ] ) : string

Deflate sıkıştırmalı bir verinin sıkıştırmasını açar.

Değiştirgeler

veri

gzdeflate() tarafından sıkıştırılmış veri.

uzunluk

Kodu çözülecek verinin azami uzunluğu.

Dönen Değerler

Bir hata durumunda FALSE aksi takdirde verinin sıkıştırılmamış halini döndürür.

Sıkıştırılmamış veri uzunluğu isteğe bağlı uzunluk ile belirtilenden veya sıkıştırılmış veri'nin 32768 mislinden uzunsa bu işlev bir hata döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - gzinflate() örneği

<?php
$sımsıkı 
gzdeflate('Sıkıştırılacak veri'9);
$normal gzinflate($sımsıkı);
echo 
$normal;
?>

Ayrıca Bakınız